• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

paalkindje

Data leerlingenraad schooljaar 2018-2019

27/09 - 25/10 - 29/11 - 17/01 - 21/02 - 28/03 - 16/05 - 20/06

 

Januari 2009

De leerlingenraad kwam samen om rond 2 vraagjes te werken, namelijk meer muziek op de speelplaats en netten aan de goalen. Na overleg met de leerkrachten werd het volgende beslist:

 • Vanaf nu op maandagmiddag,dinsdagmiddag en donderdagmiddag zal er muziek weerklinken op de speelplaats. Enkele leerlingen van de 6de klas zullen zorgen voor de beurtrol in verband met de CD's.
 • In de lente zullen er nieuwe netten aan de goalen hangen. We hopen dat deze netten niet gebruikt zullen worden als klimtoestel.

Veel plezier op de speelplaats!


Schooljaar 2007-2008 => Deze afspraken blijven ook gelden in 2009!De leerlingenraad had een voorstel i.v.m. het uitdoen van de jassen.
Ook de leerkrachten konden hierbij aansluiten.

Dit voorstel gaan we gedurende een maand uitproberen.

 • Wanneer kleutertjes hun jas willen uitdoen vragen ze eerst de toestemming aan de leerkracht op de speelplaats.
 • Het 1ste,2de en 3de leerjaar mag vanaf 15°C zelf beslissen of ze hun jas uitdoen.
 • Het 4de, 5de en 6de leerjaar mag vanaf 12°C zelf beslissen of ze hun jas uitdoen.


Hiervoor hangen thermometers op verschillende plaatsen op de speelplaats.

Deze afspraak blijft gelden: bij regenweer blijf je onder het afdak indien je geen kap hebt.

We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe leerlingenraad. Er zijn geen vaste leden meer per klas. De leerlingen dienen voorstellen in op briefjes die ze posten in de groene brievenbus . Aan de hand van deze ideeën worden er werkgroepjes gevormd.

Op de eerste leerlingenraad werkten we rond deze punten:

 • een beurtrol voor het voetbalveld
 • een rustig plekje op de speelplaats
 • een droog plekje bij regenweer
 • een speeltuig voor het tuintje

Aan de hand van hun bespreking komen ze tot een gezamelijke oplossing. Deze worden voorgelegd aan het leerkrachtenteam. De uiteindelijke beslissingen kunnen ze lezen op de infoborden in de inkomhal.

Per schooljaar hopen we 3 leerlingenraden te organiseren! Alle voorstellen zijn welkom!

Leerkrachten Login

Binnenkort

Geen activiteiten gevonden

Contactgegevens

Centrumschool

houseSpanjebergstraat 1 - 1700 Dilbeek

Phone 02/569.42.74

Wijkafdeling

houseBettendries  - Sint-Annastraat 1 - 1701 Itterbeek 

Phone02/569.42.74

email Invulformulier: klik hier
web http://www.sintalena.be

Copyright © 2019 Sint-Alena
Alle rechten voorbehouden.